นักเรียนของโรงเรียน(Auditor)

ประเทศญี่ปุ่นได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลเพิ่มขึ้นเพื่อต้อนรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิคปี 2020 ที่จะมาถึง
และเพื่อการนั้น ผู้คนที่เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นต่างเข้ามากันด้วยเป้าหมายที่หลากหลายแตกต่างกัน โดยไม่ใช่เพื่อการศึกษาหาความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพื่อเริ่มต้นใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีด้วย
เป้าหมายของทุกคนที่ว่ามานั้นก็คือ
● อยากทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
● อยากสอบผ่านข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
● อยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น
● อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อแรงผลักดันในการส่งให้เด็กๆไปโรงเรียน
เป็นต้น
ผู้คนที่มีเป้าหมายแตกต่างกันเหล่านี้ต่างตัดสินใจเลือกที่จะมาลงเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโทโย
โรงเรียนโทโยมีการเปิดให้เข้าชมโรงเรียนและเยี่ยมชมการเรียนการสอนได้ทุกวัน
ซึ่งหากท่านสนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่แผนกธุรการของโรงเรียน

จุดเด่น 4 ประการ

ประการแรกคือ ต้องเรียนรู้ความแตกต่างของชีวิตการทำงานของชาวญี่ปุ่นว่าแตกต่างจากชีวิตการทำงานของประเทศตนอย่างไร
ซึ่งท่านจะทราบได้จากคำแนะนำของรุ่นพี่ พร้อมทั้งสอนวิธีเตรียมตัวให้อย่างเข้าใจ
จากนั้น เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะช่วยชี้แนะและให้ความช่วยเหลือในการจัดทำเอกสารที่จำเป็นในการสมัครงานให้แก่ท่านเป็นรายบุคคลไป
การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ก็ไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวแบบพื้นๆทั่วไป แต่จะเป็นการซ้อมจำลองในหลายๆสถานการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตัวท่านจะเป็นที่ต้องตาของผู้สัมภาษณ์ในทุกงานที่ไป
จนกว่าจะได้รับการตอบรับเข้าทำงาน โรงเรียนจะจัดให้เข้ารับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการหางานให้สูงขึ้นด้วย

สภาพการณ์การจัดหางาน

บริษัทญี่ปุ่นต่างก็กระตือรือร้นในการวางแผนงานที่จะจ้างแรงงานชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นเพื่อต้อนรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่จะจัดขึ้นในกรุงโตเกียวปี2020
ส่วนสภาวะการณ์การจ้างงานนักเรียนต่างชาติในบริษัทญี่ปุ่นปี 2015 นั้น มีผู้ได้รับวีซ่าทำงาน 15,657 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 20.1% (ดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์กระทรวงยุติธรรม “สภาวะการณ์จัดหางานในบริษัทญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ”)


โรงเรียนโทโยของเราให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างเอาใจใส่ !

นอกจากนี้โรงเรียนโทโยของเรายังได้รับความร่วมมือจากร้านค้าขนาดใหญ่อย่าง “โยฟุคุ โนะ อาโอยามะ” ในการชี้แนะวิธีการแต่งตัวด้วยชุดสูทที่ถูกต้องอีกด้วย
โดยที่ทางร้านสามารถเข้าใจในจุดเล็กๆที่เหล่านักเรียนเป็นกังวลได้ในทันที


ที่โรงเรียนโทโย เรามีการจัดงานอธิบายพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานพิเศษให้ในแต่ละภาคการเรียนการสอน
นักเรียนแต่ละคนจะมีที่ปรึกษาประกบ1ท่านเพื่อช่วยชี้แนะเรื่องมารยาท แนะแนวทางในการเขียนและส่งประวัติส่วนตัว รวมถึงข้อพึงระวังในการสมัครงานให้ด้วย


การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น หรือ JLPT นั้นจัดขึ้นเป็นประจำใน 35 ประเทศทั่วโลก ในเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคมของทุกปี
นับว่าเป็นการสอบที่สำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นการวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังส่งผลต่อการหางาน การขึ้นเงินเดือน การปรับตำแหน่งอีกด้วย
ห้องเรียนของโรงเรียนโทโยนั้นถูกจัดแบ่งย่อยเป็นระดับตามความรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาได้อย่างเหมาะสมความพื้นฐานความรู้ที่มี
หลังจากนั้น โรงเรียนก็จะจัดให้มีการทดลองการสอบเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนพร้อมสำหรับการสอบที่จะมาถึง

ผลการสอบ JLPT ปี 2017


ที่โรงเรียนโทโย เราไม่ได้แบ่งแยกการเรียนการสอนเป็นการอ่าน, ฟัง, เขียนและพูด ออกจากกัน
เพราะการสื่อสารในชีวิตแต่ละวันนั้นเป็นภาษาที่สลับซับซ้อนและใช้ความรู้ทั้ง 4 แขนงผสมผสานเข้าด้วยกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การพูด” นั้นจะใช้ทักษะทั้ง 4 ผสมผสานกันมากที่สุด ซึ่งจะสอนให้นักเรียนได้รู้จักกันตั้งแต่ชั่วโมงเรียนขั้นต้น
ภายในชั่วโมงเรียน จะมีการสร้างสถานการณ์และกำหนดหัวข้อเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคิดและฝึกฝนบทสนทนาที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์
ทั้งนี้ ยังมีการเชิญชาวญี่ปุ่นมาเข้าร่วมชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ “พฤติกรรมที่อาจเป็นการเสียมารยาท” ก่อนที่จะนำภาษาไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน
ที่โรงเรียนแห่งนี้ มีนักเรียนมาจากประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศ
การสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นระหว่างบรรดานักเรียนภายนอกห้องเรียนนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่น่าสนุกและยังน่าสนใจอีกด้วย

เสียงจากนักเรียน


ข้อกำหนดผู้สมัคร

สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าติดตามครอบครัว, working holiday (วีซ่าเฉพาะ), หรือวีซ่าประเภทอื่นๆอยู่แล้ว ที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่าเป็นผู้อยู่อาศัย
ทำให้ไม่จำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่อขอวีซ่า จึงทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอวีซ่า

รายละเอียดโดยสรุป

คุณสมบัติการรับสมัคร เป็นผู้ที่ถือวีซ่าสำหรับอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
ระดับชั้นการเรียน N5-N1 หรือสูงกว่า N1
กำหนดการเข้าเรียน แบ่งออกเป็น 4 ช่วง (คือเดือนตุลาคม, กรกฎาคม, ตุลาคม และมกราคม)
ระยะเวลาการเรียน 3 เดือน (สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เวลาการเล่าเรียน สัปดาห์ละ 5 วัน (วันจันทร์-วันศุกร์)
คลาสเช้า 9:10 – 12:25 (45นาทีx4ช่วง) เวลาพัก15นาที
คลาสบ่าย 9:10 – 12:25 (45นาทีx4ช่วง) เวลาพัก15นาที
กำหนดการรับสมัคร รับสมัครจนกระทั่งถึงก่อนเปิดเรียน 1 สัปดาห์
(กรณีพ้นกำหนดรับสมัครแล้ว จะถูกบรรจุชื่อไว้ในภาคการเรียนถัดไป)
ค่าแรกเข้า 30,000เยน (ชำระเพียงครั้งเดียว)
ค่าเล่าเรียนก 156,000เยน/3เดือน (รวมหนังสือเรียนและค่ากิจกรรม)

การเข้าชมการเรียนการสอน

การเข้าชมการเรียนการสอนเป็นวิธีที่จะทำให้รู้จักโรงเรียนนั้นๆได้เป็นอย่างดีที่สุด
ที่โรงเรียนโทโยนี้ได้แบ่งห้องเรียนออกเป็นหลายระดับ เช่น ห้องศึกษาต่อ (สายอาชีพ, ปริญญาตรี, ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศิลปะ) รวมถึงห้องเรียนสำหรับบุคคลที่มีตั้งเป้าหมายว่าจะหางานทำด้วย
ดังนั้น จึงอยากเรียนเชิญให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของห้องเรียนที่ตรงกับเป้าหมายของท่านก่อนการตัดสินใจ

การทดสอบวัดระดับพื้นความรู้

ผู้ที่สมัครเรียนทุกท่านจะต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับพื้นความรู้หรือที่เรียกว่า Placement Test (JJM) กันก่อน
หลังจากนั้นจะนำผลการทดสอบพร้อมกับการรับฟังเป้าหมายของแต่ละบุคคลจากเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดห้องเรียน
   

เอกสารประกอบการสมัคร -Auditors Application Form-