ดาวน์โหลดเอกสาร(Documents for Download)

パンフレット -School Pamphlet-

募集要項 -Application Procedures-

入学願書 -Application Form-

就学理由書 -Reason For Study-

経費支弁書 -Financial Guarantor Document-

短期課程入学願書 -Application Form for 3 Months Course-

聴講生入学願書 -Application Form for Auditors-