แนะนำโรงเรียน(Overview)

แนะนำอาจารย์ใหญ่


การเรียนภาษาต่างประเทศ ก็เสมือนมีดวงตาใหม่อีกดวง และสิ่งที่โรงเรียนโทโยพยายามทำมาโดยตลอด คือ เป็นเสมือนดวงตา ที่คอยดูแลนักเรียนไม่ใช่เพียงแค่ในห้องเรียนแคบๆเท่านั้น แต่เราคอยดูแลการใช้ชีวิตของนักเรียนด้วย  นอกจากนี้ดวงตาคู่นี้จะคอยดูแลเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน และช่วยให้เป้าหมายของแต่ละคนชัดเจนขึ้น
สำหรับนักเรียนที่กำลังคิดจะมาใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของชีวิต   โรงเรียนโทโย พยายามจัดคอร์สเรียนที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนให้ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น หรือต้องการเรียนเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน  สำหรับการเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นนั้น ทางโรงเรียนจัดระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนไม่ว่าจะเป็น การเรียนต่อในมหาวิทยาลัยด้านศิลปะ มหาวิทยาลัยด้านดนตรี และมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโท
อีกทั้ง โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อย่างเช่น โฮมเตย์ กิจกรรมที่จัดรวมกับโรงเรียนสายอาชีพในเครือจีเคกรุ๊ป เป็นต้น กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เราเน้นให้เด็กได้คิดจัดเตรียมงานด้วยตัวเอง และพิจารณางานที่ทำหลังจากเสร็จสิ้นงานแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองต่อไปในอนาคต
อาจารย์อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองที่โรงเรียนโทโย

Takashi Tokuyama

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโทโย TOYO LANGUAGE SCHOOL

การเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบ“รู้จักสังเกต รู้จักคิด รู้จักอธิบายด้วยตัวเอง”

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโทโย หลังจากก่อตั้งปี ค.ศ.1988 คติในการทำงานของเรา คือ ทำงานเพื่อสังคมนานาชาติโดยผ่านระบบการเรียนภาษามาโดยตลอด และหลักการสอนโดยให้นักเรียนได้”รู้จักสังเกต   รู้จักคิด รู้จักอธิบายด้วยตัวเอง”เพื่อผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูง และวงการการทำงาน