อาคารเรียนหลังที่2


ชั้น 1

ห้องธุรการและสำนักงานโรงเรียน

หลังจากเข้าประตูมาจะพบกับห้องธุรการและสำนักงานโรงเรียน
ห้องจะปิดกั้นด้วยกระจกเพื่อให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสามารถพบปะกันได้ง่ายเหมือนดังเช่นที่อาคารเรียนหลังแรก
โดยออกแบบตามคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “ทักทายกันด้วยรอยยิ้มทุกวัน”Entrance hall

แนวความคิดของการก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 นี้คือ “3rd PLACE”
หมายถึงสถานที่สำหรับพักผ่อนหรือแลกเปลี่ยนกันและกัน
ตกแต่งด้วยสีเอิร์ธโทนเพื่อให้รู้สึกสงบและกระตุ้นให้เกิดความรู้สึก “อยากไปโรงเรียน”


ห้องรับรอง

ที่อาคารเรียนหลังที่ 2 นี้เองก็มีห้องรับรองด้วยเช่นกัน
เพราะโรงเรียนถือว่าห้องนี้มีความสำคัญในการเป็นพื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อหรือการทำงานแก่นักเรียน


ชั้น 2

ห้องโถงนักเรียน

ที่นี่เป็นสถานที่ที่จัดไว้ให้สำหรับเหล่านักเรียนได้ใช้เวลาร่วมกัน
ในบรรยากาศเปรียบเสมือนร้านคาเฟ่ที่ทำให้ผ่อนคลาย
มีเค้าเตอร์กลางครัวสำหรับให้นักเรียนได้ใช้รับประทานอาหาร ทั้งยังรองรับการจัดกิจกรรมใหญ่ๆได้อีกด้วยห้องสมุด

ห้องสมุดนี้ตั้งอยู่ข้าง ๆ ห้องโถงนักเรียน
โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมหนังสือเพื่อให้เหมาะกับเป้าหมายของนักเรียนที่มีหลากหลาย
สามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับทบทวนบทเรียนหรือเขียนแผนงานวิจัยภายนอกเวลาเรียนได้


ชั้น 3 – ชั้น 5

ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับพื้นที่โล่งหน้าห้องเรียน
เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการสื่อสารกันแม้ในช่วงเวลาพัก จึงได้จัดวางโซฟาที่มีดีไซน์แตกต่างกันไว้ประจำแต่ละชั้น
ทั้งยังทำบรรยากาศของทั้งชั้นให้ดูสว่างไสวด้วยกระจกที่จัดตกแต่งไว้ในระดับสายตาห้องเรียน

อาคารเรียนหลังที่2แห่งนี้มีห้องเรียนอยู่ทั้งหมด 9 ห้อง
เพื่อให้ตอบสนองต่อเนื้อหาของแต่ละหลักสูตร โรงเรียนจึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโต๊ะและเก้าอี้เพื่อให้เหมาะสมเฉกเช่นเดียวกับในอาคารเรียนหลังแรก
โดยจัดวางในรูปแบบที่ทำให้นักเรียนสามารถสนทนากันได้ระหว่างการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นห้องเรียน ICT (501 502)

เป็นห้องเรียนที่จัดขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้กับ Active Learning, Group Work, ICT ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในปัจจุบัน
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียน TLS นั้นมีการพัฒนาให้เหมาะสมอยู่เสมอ เรียกได้ว่าการเรียนภาษาที่ TLS นี้มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด