โปรแกรมโฮมสเตย์(Homestay)

โปรแกรมโฮมสเตย์

อยากเพิ่มโอกาสในการพูดคุยกับชาวญี่ปุ่น
อยากใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมเดียวกับเจ้าของภาษา
อยากรู้จักคนญี่ปุ่น
อยากสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น จากการใช้ชีวิตจริง

หลายครั้งที่มีเสียงเรียกร้องจากนักเรียนที่เรียนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นว่า อยากไปโฮมสเตย์ แต่การไปโฮมสเตย์ในประเทศญี่ปุ่นอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไร แต่ความจริงแล้วจำนวนผู้รับเป็นโฮมสเตย์และผู้ที่ต้องการไปโฮมสเตย์มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับชาวต่างชาตินั้น ไปโฮมสเตย์เพื่อต้องการพัฒนาภาษาญี่ปุ่น และต้องการสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นจริงๆ

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโทโย เราสามารถแนะนำโปรแกรมโฮมสเตย์ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ การใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนอย่างเต็มที่

โรงเรียนจะร่วมกับ Homestay in JAPAN! ซึ่งมีจำนวนครอบครัวที่ต้องการเป็นโฮสแฟมีลี่ที่ขึ้นกับเราอยู่ประมาณ 5000ครอบครัว เพื่อที่จะดูแลนักเรียนที่แต่ละคน ให้เข้าไปอยู่กับครอบครัวที่เหมาะสมที่สุด

ลองเข้าโปรแกรมโฮมสเตย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาญี่ปุ่นดูไหม