ถึงผู้ปกครองของนักเรียน(Message to Parents)

ขอขอบคุณสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชมโฮมเพจของโรงเรียนโทโย

นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ในการเรียนรู้ และเจริญเติบโต สิ่งที่โรงเรียนโทโยให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การเรียนรู้และการเติบโตของนักเรียน การเรียนรู้ที่ดีจะต้องเกิดจากตัวนักเรียนเอง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะคอยช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นในช่วง 1ปีถึง 2ปีนี้ นักเรียนจะได้เจอเรื่องราวมากมาย ทั้งเรื่องที่ทำให้มีกำลังเรียน และเรื่องที่ทำให้ท้อแท้ใจ แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนักหนาขนาดไหน เราพร้อมที่จะยืนเคียงข้าง และคอยช่วยเหลือนักเรียนเสมอ และหวังให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน ได้ออกสู่สังคมและยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง

แนะนำอาจารย์ใหญ่


การเรียนภาษาต่างประเทศ ก็เสมือนมีดวงตาใหม่อีกดวง และสิ่งที่โรงเรียนโทโยพยายามทำมาโดยตลอด คือ เป็นเสมือนดวงตา ที่คอยดูแลนักเรียนไม่ใช่เพียงแค่ในห้องเรียนแคบๆเท่านั้น แต่เราคอยดูแลการใช้ชีวิตของนักเรียนด้วย นอกจากนี้ดวงตาคู่นี้จะคอยดูแลเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน และช่วยให้เป้าหมายของแต่ละคนชัดเจนขึ้น
สำหรับนักเรียนที่กำลังคิดจะมาใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของชีวิต โรงเรียนโทโย พยายามจัดคอร์สเรียนที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนให้ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น หรือต้องการเรียนเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน สำหรับการเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นนั้น ทางโรงเรียนจัดระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนไม่ว่าจะเป็น การเรียนต่อในมหาวิทยาลัยด้านศิลปะ มหาวิทยาลัยด้านดนตรี และมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโท
อีกทั้ง โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อย่างเช่น โฮมเตย์ กิจกรรมที่จัดรวมกับโรงเรียนสายอาชีพในเครือจีเคกรุ๊ป เป็นต้น กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เราเน้นให้เด็กได้คิดจัดเตรียมงานด้วยตัวเอง และพิจารณางานที่ทำหลังจากเสร็จสิ้นงานแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองต่อไปในอนาคต
อาจารย์อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองที่โรงเรียนโทโย

Takashi Tokuyama

ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนจะจัดประชุมผู้ปกครองโดยผ่านออนไลน์สไกด์ เพื่อให้อาจารย์ที่สอนนักเรียนได้พูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน เรื่องการใช้ชีวิต และเรื่องอื่นๆของนักเรียน สามารถติดต่อกับตัวแทนของโรงเรียนในประเทศไทย เพื่อกำหนดวันและเวลาที่แน่นอน ตามที่ต้องการได้

เคาว์เซลลิ่งชีท

ผลการสอบJJM ทุกๆ3เดือน จะทำให้นักเรียนได้รู้ความสามารถของตัวเอง โดยใช้เคาว์เซลลิ่งชีทนี้ในการเคาว์เซลลิ่งกับอาจารย์ และในขณะเดียวกันเราจะจัดส่งผลการสอบฉบับแปลเป็นภาษาไทยให้กับผู้ปกครองของนักเรียนที่ประเทศไทย
詳しくはこちら