ดูแลความปลอดภัย(Support for Safety and Secure)

ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมป้องกันอุบัติเหตุ

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโทโย จะจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมป้องกันอุบัติเหตุปีละ 4 ครั้ง
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภัยธรรมชาติเยอะ ดังนั้นเป้าหมายของเราคือ ต้องการให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย โดยให้นักเรียนรู้การป้องกันตัวเอง เรียนรู้สภาพการเกิดภัยพิบัติ จากการฝึกซ้อมครั้งนี้
นอกจากนี้ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จากนักเรียนแลกเปลี่ยนเพิ่มสูงขึ้น อาจจะเป็นเพราะกฎจราจรของแต่ละประเทศแตกต่างกัน การฝึกซ้อมนี้จะช่วยย้ำเตือนให้นักเรียนได้คำนึงถึงความปลอดภัย จากตัวอย่างของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และกฎจราจรของญี่ปุ่น

Important things in case of an emergency disaster

It is most important in case of an earthquake disaster to get information and make contact and report your situation to your family.
Please utilize us for it. Information gathers to school easily and it is easy to make subsequent judgment.
Please make contact to us as soon as possible so that we can report your condition to your family.
Toyo Language School disseminate information in emergency by following means.

ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

โรงเรียนจัดระบบให้นักเรียนสามารถติดต่อฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดอะไรฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ หรือป่วยกลางดึก จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา