การศึกษาต่อ

โรงเรียนโทโย มีคลาสเรียนโดยแบ่งตามเป้าหมายออกเป็น 4 คลาส เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน

จำนวนโรงเรียนสายอาชีพที่มีอยู่ในประเทศญี่ปุ่น มีประมาณ 3000โรง โรงเรียนสายอาชีพจะเน้นเรียนเพื่อการทำงานจริง และมีหลายสาขาวิชาชีพที่สามารถเลือกเรียนได้ อย่างเช่น อนิเมชั่น อาหาร แฟชั่น การท่องเที่ยว เป็นต้น โรงเรียนจะมีจัดอบรบพิเศษสำหรับการศึกษาต่อ เริ่มตั้งแต่การอธิบายระบบการศึกษาของโรงเรียนสายอาชีพ หาสิ่งที่ตัวเองที่ต้องการทำให้อนาคต การสมัครเรียน การสอบ จนกระทั่งเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่ต้องการได้ และพิเศษสำหรับการเรียนต่อในโรงเรียนสายอาชีพที่อยู่ในเครือจีเค จะสามารถเข้าทดลองเรียนจริงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับปริญญาตรี โรงเรียนจัดคลาสเรียนพิเศษเฉพาะ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนในระดับปริญญา โดยมีอาจารย์ที่มีความรู้ และข้อมูลของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นเป็นอย่างดี และสำหรับคลาสเรียนพิเศษนั้น ไม่ใช่เพื่อให้นักเรียนสอบผ่านเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้เท่านั้น แต่จะสอนให้คิดเชิงเหตุผลเพื่อที่จะสามารถเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยได้ และในคลาสเรียนนี้อาจารย์จะดูแลแบบตัวต่อตัว ช่วยกำหนดมหาวิทยาลัยที่ต้องการ นอกจากนี้ โรงเรียนจัดคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น วิชาสังคมรวม คณิตศาสตร์ ไว้เพื่อติวเข้มสำหรับการสอบEJU


ระบบปริญญาโทในประเทศญี่ปุ่น มีหลายอย่างที่แตกต่างกับต่างประเทศ ก่อนอื่น นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อโท จะต้องทำความเข้าใจกับระบบการเรียนโทของประเทศญี่ปุ่นเสียก่อน หลังจากนั้นจึงคอยเข้าคอร์สเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับปริญญาโท โดยจะต้องเข้ามาเรียนเพื่อเตรียมตัวและพบกับอาจารย์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง คลาสเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าโท จะเน้นเทคนิคต่างๆที่จำเป็นไม่ว่าจะเข้าเรียนโทในสาขาใดก็ตาม นอกจากนี้ การพบกับอาจารย์จะเป็นแบบตัวต่อตัว เพื่อดูว่ามีอะไรจะต้องเตรียมตัวบ้าง และไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์หรือสายศิลป์ เรามีอาจารย์ที่จบโท ปริญญาเอก ในด้านนั้นๆเป็นผู้ให้คำปรึกษา

สำหรับมหาวิทยาลัยศิลปะ มีความจำเป็นจะต้องฝึกฝนทักษะด้านการวาดและการออกแบบ บวกกับความรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อที่จะเข้าในมหาวิทยาลัยศิลปะที่มีชื่ออย่าง Tama Art University และ Musashino Art Unviersity ให้ได้ มหาวิทยาลัยศิลปะในประเทศญี่ปุ่น จะเน้นการสร้างสินค้าเป็นหลัก และต้องการบุคคลากรที่สามารถสื่อสารกับผู้คนได้เป็นอย่างดี และเพื่อตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัย โรงเรียนโทโยจึงจัดคอร์สเรียนศิลปะในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มที่ และลดค่าใช้จ่ายของนักเรียน ทางโรงเรียนได้เชิญอาจารย์ที่มีประสบการณ์และผลงานจริงเข้ามาสอน