กิจกรรมต่างๆ(Activities)

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโทโย จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตามฤดูกาล เช่น เทศกาลฤดูร้อน ท่องเที่ยวฉลองจบการศึกษา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนสายอาชีพที่อยู่ในเครือเดียวกับโรงเรียนโทโย ถือว่าการจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ นักเรียนจะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารจริง และช่วยพัฒนาภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
งานกีฬาสี

งานกีฬาสี จะจัดหลังจากหยุดเรียนช่วงโกลเด้นวีค เป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในหมู่คณะ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมรวมกัน
เทศงานชินเด็น

โรงเรียนโทโย ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านชินเด็น ซึ่งหมู่บ้านชินเด็นจะจัดเทศกาลประจำหมู่บ้าน และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ โรงเรียนจึงวางแผนให้นักเรียนออกร้านขายของ โดยใช้จุดเด่นของโรงเรียน คือ นักเรียนนักเรียนต่างชาติ และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวญี่ปุ่น
เทศกาลฤดูร้อน

เทศกาลฤดูร้อน เป็นงานนิทรรศการประจำปี จะมีการออกร้านขายมากมายทั้งห้องโถงของโรงเรียน บริเวณสวนของโรงเรียน และในการออกร้านขาย เราจะให้นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น วางแผน และปฏิบัติจริง และในวันงานจะมีงานแสดงระบำด้วย
โฮมสเตย์ และโฮมวิสิท

นักเรียนหลายคนไม่ค่อยมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับคนญี่ปุ่นมากเท่าที่ควร ทั้งๆที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนโทโยจึงจัดโฮมสเตย์ และโฮมวิสิทขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสการเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นจริงๆ
ทัศนศึกษาโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ทัศนศึกษานี้ โรงเรียนจัดพาไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนนัก เราจะให้หัวข้อการบ้านไว้โดยแยกตามแต่ละระดับของนักเรียน โดยหัวข้อการบ้านจะเกี่ยวกับการบริการของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ช่วงที่โรงเรียนจะพาไปคือช่วงคริสต์มาส เราจะได้เรียนและสนุกสนานกับบรรยากาศช่วงคริสต์มาส
ทัศนศึกษานอกสถานที่

ทัศนศึกษานอกสถานที่ของโรงเรียน เราจะให้นักเรียนเป็นผู้นำเที่ยว ดำเนินโปรแกรมต่างๆด้วยตัวเอง กิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นความทรงจำในระหว่างที่เรียนในโรงเรียนโทโย และฝึกความสามัคคี การทำงานเป็นกลุ่มด้วย
โปรแกรมแลกเปลี่ยนพบปะกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น

โรงเรียนโทโยกิจกรรมแลกเปลี่ยนพบปะกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นในเครือจีเค 3 เดือนครั้ง ถือเป็นโอกาสในการทดลองภาษาญี่ปุ่นของตัวเอง สอบถามสิ่งที่อยากรู้หรือสงสัยในชีวิตประจำวัน และสอนภาษาไทยให้กับชาวญี่ปุ่นด้วย
ประกวดเรียงความ

การแสดงความคิดเห็นของตัวเอง มีหลากหลายรูปแบบ กิจกรรมนี้ถือเป็นโอกาสในการถ่ายทอดความเป็นตัวเองจากการเขียน โดยจะดูผลจากการเขียนเรียงความในชั้นเรียนตั้งช่วงเดือนเมษายน จนถึงเดือนธันวาคม นักเรียนจะเขียนเรียงความ โดยรวบรวมความคิดของตัวเองและถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ ภายในระยะเวลาสั้นเพียง 45 นาที โดยการเขียนเรียงความจะต้องคอยระวังการใช้ภาษาด้วย ว่าคำไหนเป็นภาษาเขียน คำไหนเป็นภาษาพูด

งานประการผลการเรียนดีเด่น

หลังจากเรียนไปแล้ว 1ปี ระดับของนักเรียนจะแตกต่างกัน ในช่วงเดือนมีนาคม ถือเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการแสดงละคร การพรีเซนต์ผลงาน การพูดสุนทรพจน์ นอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่น หัวใจสำคัญคือเนื้อหาที่สามารถทำให้ผู้ฟังเห็นด้วย ประทับใจในการนำเสนอ
พิธีจบการศึกษา

วันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายที่นักเรียนจะเรียนที่โรงเรียนโทโย เพื่อมุ่งสูงฝันของตัวเอง


  • TLS PHOTO
  • TLS BLOG
  • TLS MOVIE
  • 卒業生の活躍
お問い合わせ 資料請求・お問い合わせ
search
Facebook weibo cafe.naver youtube flickr