ผลการเรียน(JLPT/EJU)

ข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

ข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT) เป็นข้อสอบวัดมาตราฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมการศึกษานานาชาติในประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิเจแปนฟาว์นเดชั่น ซึ่งจัดสอบพร้อมกันรวม 54 ประเทศทั่วโลก เป้าหมายของผู้สอบ นอกเหนือจากวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังใช้ยื่นเพื่อเข้าสอบ หรือทำงานด้วย นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนที่วางแผนจะเรียนต่อ หรือทำงานต่อ ต่างมุ่งมั่นเพื่อสอบวัดระดับ และตั้งแต่ปี 2010 โรงเรียนเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนใหม่โดยเน้นการสนทนา และนำหลักสูตรวิชาเลือกเข้ามาซัพพอร์ตในการสอบของนักเรียน

The result of JLPT 2017

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (EJU)

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (EJU)เป็นข้อสอบประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียน และความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ในปัจจุบันข้อสอบนี้ถูกใช้เป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนจึงจัดหลักสูตรวิชาเรียนนอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่น อย่างเช่น วิชารวม คณิตศาสตร์ สายวิทย์ เป็นต้น

The result of EJU 2017


  • TLS PHOTO
  • TLS BLOG
  • TLS MOVIE
  • 卒業生の活躍
お問い合わせ 資料請求・お問い合わせ
search
Facebook weibo cafe.naver youtube flickr