วิชาเลือก(Elective Classes)

นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน และมีเป้าหมายการเรียนภาษาญี่ปุ่นแตกต่างกันด้วย และเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละคน โรงเรียนโทโยจึงจัดชั่วโมงวิชาเลือกที่แยกเป็น 7 แขนง

ปรับปรุงจุดอ่อน

นักเรียนสามารถพิจารณาทักษะเด่น ด้อยของตัวเองจากเคาว์นเซลลิ่งชีท สำหรับนักเรียนที่ต้องการปรับปรุงจุดอ่อนของตัวเอง สามารถเลือกวิชาเลือกในสาขานี้ได้ โดยวิชาเลือกแขนงนี้จะจัดระบบแต่ละจุด เช่น คันจิ คำช่วย ไวยากรณ์ตั้งแต่ระดับต้น จนถึงระดับปลาย

เพิ่มศักยภาพ

วิชาเลือกสาขานี้ จะช่วยพัฒนาทักษะเด่นของตัวเอง ให้โดยเด่นยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการ “สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น” “คะแนนสอบสูงๆ” “สื่อสารในชีวิตประจำวัน” “สื่อสารกับชาวญี่ปุ่น” เป็นต้น

สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น

วิชาเลือกสาขานี้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น นอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่น อย่างเช่น การชงชา การจัดดอกไม้ การเขียนพู่กัน การใส่ชุดกิโมโน

โปรเจ็คเวิร์ค

หลักสำคัญของวิชาเลือกสาขานี้ คือ การทำงานเป็นทีมเวิร์ค เริ่มตั้งแต่วางแผนการ ตลอดจนดำเนินการจริง เนื้อหาจะขึ้นอยู่กับช่วงเทอมการศึกษา เช่น “เรียนจัดทีมฟุตบอล” “เรียนจัดทีมซีเอมของโรงเรียน” เป็นต้น เรียนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการสร้างความสัมผัสกับคนรอบข้าง โดยฝึกจากการทำงานเป็นทีม

อยากทำงานโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น

วิชาเลือกสาขานี้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการหางานทำในประเทศญี่ปุ่น หรือพาร์ททาม วิชาเลือกนี้จะเรียนเกี่ยวกับทัศนคติในการทำงานของคนญี่ปุ่น อย่างเช่น มารยาททางธุรกิจหลังจากเข้าทำงานแล้ว หรือการสัมภาษณ์ การเขียนประวัติสมัครงาน วิธีการหางาน เป็นต้น

มหาวิทยาลัยปริญญาโท

วิชาเลือกสาขานี้ จัดบรรยายทุกวันจันทร์และวันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม โดยจะเสริมความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับนักเรียนปริญญาโท พร้อมกับเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าปริญญาโท สำหรับหัวข้อวิจัยจะชี้แนะให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล นอกเหนือจากวิชาเลือกนี้

มหาวิทยาลัยปริญญาตรี

วิชาเลือกนี้สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่น จำเป็นจะต้องเก็บคะแนนวิชารวม วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี เพื่อให้นักเรียนใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการ


  • TLS PHOTO
  • TLS BLOG
  • TLS MOVIE
  • 卒業生の活躍
お問い合わせ 資料請求・お問い合わせ
search
Facebook weibo cafe.naver youtube flickr